دومین انتخابات پر سر و صدای راکتی
از زمان ثبت‌نام و تایید صلاحیت کاندیدا‌ها
علاوه بر انتخابات پرحاشیه ریاست فدراسیون تنیس، انتخابات ریاست تنیس روی میز هم از زمان ثبت‌نام و تایید صلاحیت کاندیدا‌ها پرحاشیه دنبال می‌شود.